Blijf op de hoogte over
Emotienetwerken

Hoe gaan we in het heden om met het verleden? Deze vraag is een bron van inspiratie, maar ook van conflict. Denk aan het debat over Zwarte Piet en het slavernijverleden. Of aan discussies over herbestemming van leegstaande kerken. Het gesprek over de te maken keuzes raakt aan vraagstukken rond eigenheid en identiteit. En telkens weer zien we dat daarbij emotionele claims op het verleden worden gemaakt.

Erfgoedwijsheid

De 21ste-eeuwse burger is gebaat bij inzicht in het krachtenspel van belangen en emoties rond tradities, museale collecties en oude gebouwen. Inzicht in de dynamiek van erfgoedvorming maakt je ‘erfgoedwijs’. Erfgoedwijsheid is het geheel aan competenties die mensen in staat stellen om zich kritisch tot erfgoed te verhouden en het gesprek daarover te voeren. Door oog te hebben voor de maatschappelijke dynamiek rond erfgoed en de eigen positie daarin. Erfgoedwijsheid is niet alleen een belangrijke competentie voor professionals, maar voor ons allemaal.

Emotienetwerken

Om tot een erfgoedwijze samenleving te komen, werken Prof. dr Hester Dibbits (bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Lector aan de Reinwardt Academie (Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten) en Marlous Willemsen (Imagine IC) aan een nieuwe methode: emotienetwerken.

Emotienetwerken zijn de uiteenlopende gevoelens die mensen bij een erfgoed-item hebben en die soms flink kunnen botsen. Maar emotienetwerken is ook een werkwoord. Het is een oefening die inzicht verschaft in het ingewikkelde samenspel van emoties en belangen rond erfgoed. Vanuit een netwerkbenadering – geïnspireerd op het werk van onder andere Bruno Latour – worden de samenhang en wisselwerking tussen mensen onderling en die met een erfgoed-item onder de loep genomen. Het idee is dat deelnemers de onderlinge relaties zien veranderen en zich daardoor bewust(er) worden van de complexe dynamiek rond erfgoed.

Naast het onderzoek geven we ook emotienetwerk workshops en trainingen die nu te boeken zijn via [email protected]

Lees hier meer en schrijf je in om op de hoogte te blijven van workshop locaties, nieuwe ontwikkelingen en meer rondom Emotienetwerken.